Ei enää syksyllä 2022: Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA)

Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakea lukioon. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukioon siirtymistä varten. Koulutus soveltuu sinulle, mikäli tarvitset suomen kielen vahvistamista lukio-opintoja varten.

Koulutukseen voit hakea, mikäli olet saanut perusopetuksen päättötodistuksen tai suorittanut vastaavat tiedot ja taidot. Perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00.

www.espoo.fi/luva (Information also in English)