Miten haen yhteishaussa? Tärkeät päivämäärät ja tietoa hakemisesta.

Tärkeät päivämäärät

 • Hae 22.2. – 22.3.2022 klo 15.00 mennessä www.opintopolku.fi
 • Osallistu mahdollisiin opiskelijavalintaan liittyviin kokeisiin huhti-toukokuussa 2022
 • Tarkista opiskelijavalinnan tulokset 16.6.2022
 • Vahvista opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 30.6.2022
 • Hae lisähaussa vapaiksi jääneisiin opiskelupaikkoihin tulosten julkistamisen jälkeen

Miten haen?

 • Lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen haetaan osoitteessa opintopolku.fi
 • Voit hakea sähköisesti seitsemään eri hakukohteeseen
 • Hakijaa suositellaan täyttämään hakulomake koulussa oppilaanohjaajan kanssa

Valintaperusteet lukioon

 • Lukioon voi hakea perusopetuksen päättötodistuksella tai vastaavalla todistuksella
 • Espoon seudulla lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00
 • Lukioiden alimmat keskiarvot vaihtelevat vuosittain. Edellisen vuoden alin sisäänottokeskiarvo kertoo, millä keskiarvolla viimeisin opiskelija on päässyt lukioon edellisenä vuonna.
 • Erityislukioihin ja erillisille lukiolinjoille valinta tapahtuu perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tai painotetun keskiarvon ja valintakokeen ja/tai mahdollisista lisänäytöistä saadun pistemäärän pohjalta. Hakumenettelyistä kerrotaan tarkemmin kunkin lukion verkkosivuilla.

Valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen

Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua yhteishaussa peruskoulun tai lukion päättötodistuksella. Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan valintapisteitä seuraavin kriteerein:

 1. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna 6 pistettä, tai:
 2. Suoritetuista valmistavista koulutuksista hakeuumisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna 6 pistettä
 3. Yleisestä koulumenestyksestä 1-16 pistettä
 4. Painotettavista arvosanoista 1-8 pistettä
 5. Ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta 2 pistettä
 6. Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 0-10 pistettä