Miten haen yhteishaussa? Tärkeät päivämäärät ja tietoa hakemisesta.

Tärkeät päivämäärät

 • Hae 23.2. – 7.4.2021 klo 15.00 mennessä www.opintopolku.fi
 • Osallistu mahdollisiin opiskelijavalintaan liittyviin kokeisiin huhti-toukokuussa 2021
 • Tarkista opiskelijavalinnan tulokset 17.6.2021
 • Vahvista opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 1.7.2021
 • Hae lisähaussa vapaiksi jääneisiin opiskelupaikkoihin tulosten julkistamisen jälkeen

Miten haen?

 • Lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen haetaan osoitteessa opintopolku.fi
 • Voit hakea sähköisesti viiteen eri hakukohteeseen
 • Hakijaa suositellaan täyttämään hakulomake koulussa oppilaanohjaajan kanssa

Valintaperusteet lukioon

 • Lukioon voi hakea perusopetuksen päättötodistuksella tai vastaavalla todistuksella
 • Espoon seudulla lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00
 • Lukioiden alimmat keskiarvot vaihtelevat vuosittain. Edellisen vuoden alin sisäänottokeskiarvo kertoo, millä keskiarvolla viimeisin opiskelija on päässyt lukioon edellisenä vuonna.
 • Erityislukioihin ja erillisille lukiolinjoille valinta tapahtuu perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tai painotetun keskiarvon ja valintakokeen ja/tai mahdollisista lisänäytöistä saadun pistemäärän pohjalta. Hakumenettelyistä kerrotaan tarkemmin kunkin lukion verkkosivuilla.

Valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen

Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua yhteishaussa peruskoulun tai lukion päättötodistuksella. Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan valintapisteitä seuraavin kriteerein:

 1. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna 6 pistettä
 2. Suoritetuista valmistavista koulutuksista 6 pistettä
 3. Yleisestä koulumenestyksestä 1-16 pistettä
 4. Painotettavista arvosanoista 1-8 pistettä
 5. Työkokemuksesta ja siihen rinnastettavasta muusta toiminnasta 1-3 pistettä
 6. Ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta 2 pistettä
 7. Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1-10 pistettä