Miten haen yhteishaussa?

Miten haen yhteishaussa?

Tärkeät päivämäärät

• Hae 21.2.–14.3.2017 klo 15.00 mennessä www.opintopolku.fi

• Osallistu mahdollisiin opiskelijavalintaan liittyviin kokeisiin huhti-toukokuussa 2017

• Tarkista opiskelijavalinnan tulokset 15.6.2017

• Vahvista opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 29.6.2017

• Hae lisähaussa vapaiksi jääneisiin opiskelupaikkoihin tulosten julkistamisen jälkeen

Miten haen?

• Lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi

• Voit hakea sähköisesti viiteen eri hakukohteeseen

• Hakijaa suositellaan täyttämään hakulomake koulussa oppilaanohjaajan kanssa

Valintaperusteet lukioon

• Lukioon voi hakea perusopetuksen päättötodistuksella tai vastaavalla todistuksella

• Espoon seudulla lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00

• Lukioiden alimmat keskiarvot vaihtelevat vuosittain. Edellisen vuoden alin sisäänottokeskiarvo kertoo, millä keskiarvolla viimeisin opiskelija on päässyt lukioon edellisenä vuonna.

• Erityislukioihin ja erillisille lukiolinjoille valinta tapahtuu perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tai painotetun keskiarvon ja valintakokeen ja/tai mahdollisista lisänäytöistä saadun pistemäärän pohjalta. Hakumenettelyistä kerrotaan tarkemmin kunkin lukion verkkosivuilla.

Valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen


Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua yhteishaussa peruskoulun tai lukion päättötodistuksella. Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan valintapisteitä seuraavin kriteerein: Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan valintapisteitä seuraavin kriteerein:

1) Ilman koulutuspaikkaa oleville 8 pistettä

2) Perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna 6 pistettä

3) Suoritetuista valmistavista koulutuksista 6 pistettä

4) Yleisestä koulumenestyksestä 1-16 pistettä

5) Painotettavista arvosanoista 1-8 pistettä

6) Työkokemuksesta ja siihen rinnastettavasta muusta toiminnasta 1-3 pistettä

7) Ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta 2 pistettä

8) Sukupuolen perusteella 0 tai 2 pistettä

9) Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1-10 pistettä

10) Aiemmista opinnoista, harrastuksista ja lisänäytöistä 1-3 pistettä

Mistä apua ja lisätietoja?

• Oman koulusi oppilaanohjaaja neuvoo yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä

InfoOmnia neuvoo ja ohjaa kaikkia opiskelemaan hakeutuvia

• Lisätietoja Espoon koulutuspaikoista: www.espoo.fi/yhteishaku

www.omnia.fi