Koulutukset aakkosittain

Koulutukset aakkosittain

Autoalan perustutkinto

Autotekniikan osaamisala

Ajoneuvoasentajat opiskelevat autonkorjausta ja -huoltoa. Opintoihin kuuluvat tärkeinä osina asiakaspalvelu, varastotoiminta ja laskutuksen hallinta. Työpaikat ovat autoliikkeissä, -korjaamoissa ja -huoltamoissa sekä kuljetusliikkeissä.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Puuala

Puualan artesaanit suunnittelevat ja valmistavat tuotteita perinteisiä käsityötapoja ja nykytekniikkaa käyttäen. Materiaalien tuntemus ja tekninen osaaminen yhdistyvät selkeästi ja esteettisesti edustavaan kokonaisuuteen. Työskentely luonnonläheisen materiaalin parissa antaa mahdollisuuksia luovuuteen ja yksilöllisyyden toteuttamiseen. Valmistuttuaan useimmat työskentelevät puusepänalan yrityksissä tai lavaste- ja messurakentamiseen keskittyneissä yrityksissä tai ryhtyvät itsenäisiksi yrittäjiksi.

Metalliala

Sepän työt ovat painopisteenä koulutuksessa, jossa suunnitellaan ja valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä perinteisiä käsityötapoja kunnioittaen ja nykytekniikkaa käyttäen. Asiakaslähtöinen työskentely ja yritystoiminnan perusteet sisältyvät metallialan artesaanin opintoihin.

Vaatetusala

Vaatetusalan artesaanin opinnot koostuvat asusteiden suunnittelusta, materiaalitietoudesta, muotoilusta, kaavoituksesta ja valmistuksesta. Valmistuneet työskentelevät erilaisissa valmistus-, myynti- ja palvelutehtävissä sekä yksityisyrittäjinä.

Viherrakentaminen

Viherrakentamisen artesaanin koulutus sisältä monipuolisesti osia viher-, kivi- ja maanrakennuksesta sekä talonrakentamisesta aitojen, patioiden ja terassien rakentamista. Viherartesaani osaa tulkita puutarha- ja puistosuunnitelmia, rakentaa niiden mukaista ympäristöä, tehdä hoitotoimenpiteitä ja käyttä alalla tarvittavia koneita.
Autoalan perustutkinto

Autokorinkorjauksen osaamisala

Osaamisalalta valmistuu autokorinkorjaajia, joilla on valmiudet vaurioituneiden ajoneuvojen alustan, korin ja sen varusteiden korjaustöihin.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Käytännönläheisen opiskelun avulla opitaan asentamaan, huoltamaan ja korjaamaan erilaisia sähköisiä ja mekaanisia laitteita sekä ohjelmoimaan ja sätämän tietokonepohjaisia kiinteistöjen ja teollisuuden automaatiojärjestelmiä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat sähkö-, tele-, ATK- ja talotekniikkajärjestelmien sähköasennustyöt sekä niiden kunnossapito- ja muutostyöt.
Autoalan perustutkinto

Automyynnin osaamisala

Opinnot antavat valmiuden toimia erilaisissa ajoneuvojen osto- ja myyntitehtävissä sekä asiakaspalvelussa.
Opinnoissa perehdytän muun muassa autoliikkeen talouteen, ajoneuvojen rekisteröintiin, rahoitus- ja vakuutusvaihtoehtoihin sekä lisävarustemyyntiin liittyviin aiheisiin. Koulutus soveltuu myyntityöstä ja ihmisten kanssa toimimisesta kiinnostuneille.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Käytön tuen osaamisala


Käytön tuen datanomi kehittä ja ylläpitä tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja. Hän toimii asiakaspalvelutehtävissä ratkaisten laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia yhteistyössä asiantuntijoiden sekä palveluntarjoajien kanssa. Datanomi asentaa, testaa ja dokumentoi työasemalaitteistot, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja opastaa niiden käyttönotossa sekä varmistaa toimivuuden. Hän ylläpitä tietokantoja ja tietokantaympäristöjä sekä suojaa ja varmistaa tietoverkossa käsiteltävän tiedon ja huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta ja varmuuskopioinnista.

Ohjelmistotuotannon osaamisala


Ohjelmistotuotannon osaamisalan suorittanut datanomi toimii ohjelmistoprojektissa sekä erilaisissa systeemityön vaiheissa, joissa hän mallintaa organisaation toimintaa ja käsitteistöä käyttäen soveltuvia kuvausmenetelmiä ja hyödyntäen suunnittelumalleja. Hän suunnittelee märittelyn mukaisen tietokannan ja käyttöliittymän sekä ottaa huomioon käytettävyyden sekä tietoturvan. Lisäksi työtehtäviin voi kuulua testaus- ja käyttönottosuunnitelmien laadintaa. Ohjelmoidessaan hän hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa sekä tuottaa helposti ylläpidettäviä, tehokkaita ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä ICT- ja tietoturva-alalla sekä konsulttiyrityksissä, tietoliikenneoperaattoreilla, vähittäis- ja tukkukaupassa sekä laitteiden asennukseen, huoltoon ja korjaukseen erikoistuneissa yrityksissä sekä erilaisissa organisaatioissa tietojärjestelmien ylläpitäjinä, käytön tukena, neuvojana, kouluttajana, tietopalvelussa ja hallinnollisissa tehtävissä.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Opinnoissa ja työssä on keskeistä tuotantoteknologian perusteiden, järjestelmien asennuksen ja kunnossapidon tuntemus. Asentaja hallitsee nykyaikaisten tietoteknisten laitteiden ja verkkojen rakenteet ja toiminnan. Opiskelija sijoittuu valmistuttuaan tietotekniikkayritysten palvelukseen mm. mikrotukihenkilönä. Kielitaitoisimmilla on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi vientiteollisuuden vastaaviin tehtäviin ulkomaille.
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistönhoidon osaamisala

Kiinteistönhoitajan opintoihin sisältyy runsaasti työssäoppimista. Työssän kiinteistönhoitaja tekee kiinteistönhoitosopimuksen mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä.
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityöpalvelujen osaamisala

Kodinhuoltajat työskentelevät asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa ateriapalvelu-, siivous- ja tekstiilienhuoltotehtävissä sekä asiakkaiden päivittäisissä avustamis- ja asiointitehtävissä. Kodinhuoltajalla voi olla erityisosaamista asiakkaiden avustamiseen liittyvissä tehtävissä esim. lapsiperheissä tai vanhusten ja vammaisten parissa.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ruokapalvelun osaamisala

Ruoanvalmistus, erityisruokavaliot, ravitsemus- ja elintarviketietous, ruoka-, juoma- ja tapakulttuurin tuntemus sekä keittiöhygienia ovat olennainen osa kokin ammattitaitoa. Kokit toimivat erilaisissa ravintoloissa ja suurtalouksissa kuten, kahviloissa ja pikaruokapaikoissa, kouluissa ja päiväkodeissa sekä henkilöstöravintoloissa ruoanvalmistustehtävissä.
Kone- ja metallialan perustutkinto

Valmistustekniikan osaamisala


Opiskelu antaa valmiudet erilaisten koneiden ja laitteiden asennukseen, huoltoon ja kunnossapitoon. Keskeiset osaamisalueet ovat metalliteollisuuden yleisosaamisen (hitsaus, koneistus) lisäksi koneenasennus-, automaatio- ja kunnossapitotekniikka sekä pienkoneiden, mopojen ja moottoripyörien huolto ja korjaus. Koneenasentajat työskentelevät valmistus-, asennus-, kokoonpano-, korjaus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä monenlaisissa eri yrityksissä. Kone- ja metallialan perustutkinnossa on yksi osaamisala, josta voi valmistua valinnoista riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppähitsaaja.
Kauneudenhoitoalan perustutkinto

Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala


Keskeistä ammatissa on tuotetuntemus sekä myynti- ja asiakaspalvelutaidot. Kosmetiikkaneuvoja ohjaa ja neuvoo asiakkaita ihonhoidossa ja kauneudenhoitotuotteiden käytössä. Kosmetiikkaneuvojat työskentelevät myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa tavaratalojen ja maahantuojien esittely- ja myyntipisteissä.
Kauneudenhoitoalan perustutkinto

Ihon erikois- ja laitehoitojen osaamisala


Kosmetologi on ihonhoidon, siihen liittyvän ohjauksen sekä ehostuksen ja hieronnan asiantuntija.
Keskeistä ammatissa on hyvät asiakaspalvelutaidot. Erikoistua voi mm. kylpylähoitoihin tai ehostukseen. Opinnoissa painotetaan yrittäjyyttä. Kosmetologi työskentelee hoito- ja myyntityössä esimerkiksi kauneushoitolassa, kylpylässä, tavaratalossa tai maahantuojan palveluksessa. Kauneudenhoitoalan opinnot valmentavat myös kansainväliseen CIDESCO-tutkintoon, joka on mahdollista suorittaa opintojen aikana.
Laboratorioalan perustutkinto

Laborantti tekee kemiallisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja fysikaalisia märityksiä. Koulutus antaa valmiudet tuotekehittely- ja tutkimustehtäviin. Alan työpaikkoja ovat mm. teollisuuden, ympäristö- ja elintarvikevalvonnan.
Elintarvikealan perustutkinto

Leipomoalan osaamisala


Leipuri-kondiittori valmistaa erilaisia leipomo- ja konditoriatuotteita, kuten ruoka- ja kahvileipiä, leivoksia, täytekakkuja ja voileipäkakkuja ja työskentelee esimerkiksi leipomossa, kahvilassa tai pitopalveluyrityksessä.
Kone- ja metallialan perustutkinto

Valmistustekniikan osaamisala


Levyseppähitsaajan keskeiset osaamisalueet ovat metalliteollisuuden yleisosaamisen (hitsaus, koneistus ja koneenasennus) lisäksi teräsrakenne-, hitsaus- ja levytyöt sekä levyalan NC- tekniikka (esim. levytyökeskuksen käyttö). Levyseppähitsaajat työskentelevät esim. koneita, laitteita ja osia valmistavissa yrityksissä, rakennustyömailla sekä telakoilla. Kone- ja metallialan perustutkinnossa on yksi koulutusohjelma, josta voi valmistua valinnoista riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppähitsaaja.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Kuntoutuksen osaamisala


Kuntoutuksen osaamisalalta valmistunut lähihoitaja työskentelee eri vammaisryhmiin kuuluvien, päihde- ja mielenterveysongelmaisten sekä pitkäaikaissairaiden asiakkaiden parissa. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutumisen ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat hoitokoti, palvelukeskus, vammais-/mielenterveys-/ päihdetoimintayksiköt, kotihoito, erityispäiväkoti tai erityiskoulu.

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala


Lasten ja nuorten ja kasvatuksen osaamisalalta valmistunut lähihoitaja työskentelee valmistuttuaan lasten päivähoidossa. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi lasten varhaiskasvatusta päiväkoti- ja perhepäivähoidossa sekä ohjaa lasten leikkiä ja toimintaa muun kasvatushenkilöstön kanssa yhdessä. Hän hallitsee myös terveiden vastasyntyneiden hoidon sairaaloissa ja kodeissa sekä lasten perustason sairaanhoidon. Tyypillisimmät työpaikat ovat päiväkoti ja perhepäivähoito.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala


Osaamisalalta valmistunut lähihoitaja työskentelee kaikenikäisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hoito- ja hoivatyössä. Hän tukee, ohjaa ja auttaa asiakasta saavuttamaan palvelu-, hoito- tai kuntoutussuunnitelman tavoitteita. Tavanomaisia työpaikkoja ovat mm. katkaisuhoitoyksiköt, asumispalveluyksiköt ja päivätoimintakeskukset.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala


Osaamisalalta valmistunut lähihoitaja työskentelee aikuisten ja ikäntyvien hoito- ja huolenpitotyössä. Työ on asiakkaan perushoitoa ja erilaisten hoitotoimenpiteiden suorittamista, tavoitteena sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutumisessa tukeminen. Tyypillisimmät työpaikat ovat terveyskeskukset, kotihoito, sairaalan vuodeosastot sekä vanhusten ja vammaisten hoitokodit.

Vammaistyön osaamisala


Osaamisalalta valmistunut lähihoitaja työskentelee mm. kehitys-, liikunta- ja aistivammaisten asiakkaiden parissa. Hän tukee moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan omia vahvuuksia ja sosiaalista osallistumista. Tyypillisiä työpaikkoja ovat asumisyksiköt, palvelutalot, päivähoito, erityiskoulut sekä työ- ja toimintakeskukset.

Vanhustyön osaamisala


Osaamisalalta valmistunut lähihoitaja työskentelee ikäntyvien hoito- ja huolenpitotyössä. Työ keskittyy toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ja tavoitteena on rikastuttaa vanhuksen elämä ja arkea. Lisäksi työ sisältä perushoitoa sekä sairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Tavanomaisia työpaikkoja ovat vanhusten palvelutalot, kotihoito ja terveyskeskusten vuodeosastot ja hoitokodit.
Vocational Upper Secondary Qualification in Social and Health Care

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto


Vanhustyön osaamisala
Englanninkielinen lähihoitajakoulutus on tarkoitettu ylioppilas- tai vastaavan tutkinnon suorittaneille. Koulutukseen hakulomakkeita saa osoitteesta omnia.fi.
Talotekniikan perustutkinto

Putkiasennuksen osaamisala


Koulutuksessa saadaan valmiudet asentaa, korjata ja huoltaa rakennusten lämpölaitteita ja -putkistoja. Keskeisiä osaamisalueita ovat lämmitystekniikan, kiinteistön vesi- ja viemäritekniikan, ilmastointitekniikan, kiinteistönhoidon, eristystekniikan, sähkötekniikan, työmaatekniikan ja rakennustekniikan perusteet. Alan asentajat sijoittuvat työelämässä mm. urakointiyrityksiin uudis- ja korjausrakennustöihin sekä kuntien vesiñ, viemäri- ja energialaitosten tai kiinteistönhuoltoyhtiöiden palvelukseen.
Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen osaamisala


Matkailupalvelujen tuottaja suunnittelee, tuotteistaa ja toteuttaa laadukkaita matkailun ohjelma- ja oheispalveluita. Matkailualan asiakaspalvelun ja matkailupalvelujen toteuttamisen lisäksi Omnia tarjoaa opintoja muun muassa majoituspalveluissa, matkailupalvelujen markkinointiviestinnässä ja tuotteistamisessa, matkailu- ja matkatoimistopalveluissa ja näiden varausjärjestelmien käytössä, opastuspalveluissa, sekä retki-, erä- ja luontoruokailupalveluissa. Omniassa voit opiskella myös useita vieraita kieliä.
Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala


Matkailuvirkailija toimii monipuolista kielitaitoa hyödyntäen matkailun tuotteistamis-, myynti-, neuvonta- ja opastustehtävissä kansainvälisissä, valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontapalveluorganisaatioissa. Matkailuvirkailijan työpaikkana on matkailu- tai matkatoimisto, hotellin vastaanotto ja myyntipalvelu, matkailukeskus, keskusvaraamo, liikenneyhtiön myyntipalvelu ja terminaali tai muun matkailuyrityksen tai -organisaation myynti- ja neuvontapiste, jossa asiakkaille tarjotaan matkailun neuvontaa ja/tai myydän matkailupalveluita oheispalveluineen.
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Media-assistenttien koulutus on verkkoviestintä- ja multimediapainotteista. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat työntekijätehtäviin ohjelmisto-,kustannus- ja lehtitaloissa, radio- ja TV-yhtiöissä sekä mainos- ja viestintätoimistoissa. AV-alalla tärkeän osaan ovat nousseet erilaiset uusmediayritykset ja niiden tuotteista mm. multimedia, interaktiiviset ohjelmat ja internetsivut.
Liiketalouden perustutkinto

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala


Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut merkonomi toimii erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Hän sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri.

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala


Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan suorittanut merkonomi toimii erilaisissa toimistotehtävissä. Suuntautumisensa mukaan opiskelija voi erikoistua mm. kirjanpitoon, toimistoassistentin töihin tai palkanlaskentaan. Hän sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkka- assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö.
Liiketalouden perustutkinto

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala


Englanninkielinen merkonomikoulutus on tarkoitettu ylioppilas- tai vastaavan tutkinnon suorittaneille. Koulutukseen hakulomakkeita saa osoitteesta omnia.fi.
Hiusalan perustutkinto

Parturi-kampaaja toteuttaa hiusten hoito-, leikkaus-, kampaus-, kihartamis- ja värikäsittelykokonaisuuksia sekä partakäsittelyjä ja ehostuksia. Keskeistä ammatissa on luovuus ja asiakaspalvelutaidot. Valinnaisopintoina on mahdollisuus opiskella mm. maskeerausta. Opinnoissa painotetaan yrittäjyyttä. Parturi-kampaajat työskentelevät alalla työntekijöinä tai yrittäjinä. He voivat toimia myös tuotemyynti- ja koulutustehtävissä. Kauneudenhoitoalan ja hiusalan perustutkinnoissa on osittain samoja sisältöjä, mikä mahdollistaa molempien tutkintojen joustavan suorittamisen.
Talotekniikan perustutkinto

Putkiasennuksen osaamisala


Koulutuksessa saadaan valmiudet asentaa, korjata ja huoltaa rakennusten lämpölaitteita ja -putkistoja. Keskeisiä osaamisalueita ovat lämmitystekniikan, kiinteistön vesi- ja viemäritekniikan, ilmastointitekniikan, kiinteistönhoidon, eristystekniikan, sähkötekniikan, työmaatekniikan ja rakennustekniikan perusteet. Alan asentajat sijoittuvat työelämässä mm. urakointiyrityksiin uudis- ja korjausrakennustöihin sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten tai kiinteistönhuoltoyhtiöiden palvelukseen.
Teknisen suunnittelun perustutkinto

Suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittaneen työtehtävät liittyvät teknisen suunnittelun mallintamiseen, tuotemallien yhdistelyyn ja siirtämiseen, piirustusten ja dokumenttien tuottamiseen ja ylläpitämiseen, erilaisten suunnitteluun liittyvien julkaisujen tekemiseen sekä tuotteiden markkinointiin ja mainontaan nykyteknologian tarjoamin keinoin käyttäen apuna esim. CAD- ja 3D- mallinnusohjelmistoja sekä 3D -tulostusta. Alan ammattilaiset tekevät malleja, suunnitelmia ja dokumentteja, jotka voivat olla piirustuksia, kirjallista materiaalia tai 3D- ja tietomalleja, joita tarvitaan erilaisten tuotteiden valmistamisessa. Tutkinnon suorittanut toimii mallintajana, piirtäjänä, suunnitteluavustajana tai nuorempana suunnittelijana konealan, LVI-, sähkö- ja rakennusalan yrityksissä, suunnittelu-, insinöri- ja arkkitehtitoimistoissa, itsenäisenä yrittäjänä tai kuntien ja valtion palveluksessa. Työtehtäviin kuuluvat myös asiakaspalvelu sekä osallistuminen laitteiden ja ohjelmien ylläpitoon.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähköasentajan tyypillisiä työtehtäviä ovat erilaisten sähkö-, tele-, ATK- ja LVI-järjestelmien sähköasennustyöt sekä niiden kunnossapitotyöt. Kolmantena vuonna opiskelu painottuu asiakastyönä tehtäviin asennuksiin eri työkohteissa.
Sähkö- tai automaatioasentajan tyypillisiä työtehtäviä ovat erilaisten sähkö-, tele-, ATK- ja talotekniikkajärjestelmien sähköasennustyöt sekä niiden kunnossapito- ja muutostyöt. Käytännönläheisen opiskelun avulla opitaan asentamaan, huoltamaan ja korjaamaan erilaisia sähköisiä ja mekaanisia laitteita sekä ohjelmoimaan ja sätämän tietokonepohjaisia kiinteistöjen ja teollisuuden automaatiojärjestelmiä.
Rakennusalan perustutkinto

Talonrakennuksen osaamisala


Koulutukseen sisältyy rakentamisen perusteita sekä perustus- ja maanrakennustöitä. Rakennuksen runko- ja vesikattotyöt sekä sisustus- ja viimeistelytyöt kuuluvat myös talonrakentajan osaamiseen. Talonrakentajat työskentelevät kirvesmiehinä, muurareina, betonimiehinä ja elementtiasentajina. Talonrakentajan koulutus toteutetaan yksilöllisten opetussuunnitelmien mukaisesti, työpainotteisena opetuksena.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Asiakaspalvelun osaamisala


Tarjoilija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyritykset sekä suurtalousalan toimipaikat. Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita sekä esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille tuotteita ja palveluja. Hän palvelee yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä. Hän tekee yhteistyötä muiden työntekijöiden kanssa asiakkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Puhdistuspalvelujen osaamisala


Toimitilahuoltajien toimintaympäristöjä ovat muun muassa toimistot, päiväkodit, hotellit, terveyskeskukset, vanhainkodit, koulut ja erilaiset tuotanto- ja huoltotilat. Toimitilahuoltaja tekee toimintaympäristössän ylläpito- ja perussiivoustehtäviä, ateriapalvelutehtäviä sekä muita asiakkaan tarvitsemia palveluja esim. tekstiilienhuoltoa ja kokouspalveluja.
Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto antaa sinulle perustiedot ja edellytykset toimia kaikilla yksityisillä turvallisuusaloilla ja viranomaisten palveluksessa. Opinnoissa voit erikoistua vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan. Opintojen aikana opit mm. tekemän turvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia, toimimaan voimankäytön ja itsepuolustuksen perusteiden ja terveyttä edistävien tapojen mukaisesti väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla. Lisäksi opit tekemän yhteistyötä turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa sekä toimimaan tulityö-, työturvallisuus- ja ensiapukoulutuksen edellyttämällä tavalla.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotellipalvelun osaamisala


Vastaanottovirkailija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin toimivissa majoitusliikkeissä ja erilaisissa matkailu-, kokous- ja kongressi-, kylpylä-, terveysja hyvinvointipalveluja tarjoavissa yrityksissä ja toimipaikoissa. Vastaanottovirkailija tekee asiakkaiden huonevarauksen sekä sisän kirjaamisen ja lähtöselvityksen. Hän esittelee ja myy yrityksen muita tuotteita ja palveluja sekä opastaa asiakkaita paikallisten matkailupalvelujen käytössä. Työtehtävissä toimiessaan hän huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.